• کتاب آگاهی و جامعه اثر هنری استوارت هیوز
    ارسال‌شده در:فایل رایگان » کتاب

    هدف کتاب «آگاهی و جامعه» بررسی تاریخ سیر اندیشه‌ها از نظرگاه اجتماعی در یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخ است. برای پی بردن به این راز شگفت‌انگیز، افکار بزرگانی مانند دورکیم، وبر، برگسون، فروید، یونگ، ژید، پروست و توماس مان، که شکل‌دهندگان روح معذب و خودستیز ولی کاوشگر و سرکش نسل کنونی بوده‌اند، مورد مطالعه و تحلیل قرار می‌گیرد.