• طرح توجیهی پرورش شترمرغ
    ارسال‌شده در:فایل غیر رایگان » کسب و کار » طرح توجیهی » دانشگاهی

    طرح توجیهی پرورش شترمرغ مناسب افرادی که می خواهند در این زمینه فعالیت کنند. شتر مرغ در سن ۲ تا ۳ سالگی به بلوغ جنسی می رسد و تا مدت زیادی بارور باقی می ماند. پرنده نر در زمان بلوغ به رنگ سیاه با پر و بال سفید رنگ و شتر مرغ ماده به رنگ قهوه ای تا خاکستری است. بارزترین نشانه در شتر مرغ نر، قرمزی رنگ ساق پا ، نوک و اطراف چشم است که ارتباط مستقیمی با قدرت جنسی نر دارد. هرچه این قرمزی بیشتر باشد پرنده از قدرت نرینگی بیشتری برخوردار است.