• ضوابط و مقررات تهیه نقشه های معماری
    ارسال‌شده در:تخصصی » فنی مهندسی » فایل رایگان

    فایل پیش رو ضوابط و مقررات تهیه نقشه های معماری می باشد که توسط کمیته تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان تهیه و تنظیم شده است. نام کامل این فایل ضوابط و مقررات تهیه و ترسیم نقشه های معماری ( در کاربری مسکونی ) می باشد که ویرایش ششم آذر ۱۳۹۱ هست. این ورژن تا این تاریخ آخرین ویرایش است.